Αυτοφθορισμός βυθού (FAF)

Είναι μια διαγνωστική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με κάμερα βυθού, με τη χρήση ειδικών φίλτρων. Είναι μη επεμβατική, γρήγορη και ανώδυνη καθώς δεν απαιτείται η ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας. Της εξέτασης προηγείται μυδρίαση.

Μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες κυρίως για παθήσεις των έξω στιβάδων του αμφιβληστροειδούς. Η αρχή λειτουργίας της στηρίζεται στην ανίχνευση φθορισμού από ουσίες όπως η λιποφουσκίνη ή από στοιχεία των φωτοϋποδοχέων του αμφιβληστροειδούς.

Ο αυτοφθορισμός γίνεται σε περιπτώσεις κληρονομικών παθήσεων της ωχράς, οι οποίες καλούνται κληρονομικές δυστροφίες της ωχράς. Τέτοιες είναι η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, η νόσος του Stargardt, η δυστροφία Best, η λεκιθόμορφος δυστροφία των ενηλίκων (adult viteliform dystrophy),  η δυστροφία κωνίων και άλλες.

Επιπλέον, ο αυτοφθορισμός είναι πολύ χρήσιμος στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς ξηρού τύπου με γεωγραφική ατροφία. Στην περίπτωση αυτή απεικονίζεται η περιοχή της ατροφίας σαν μεγάλη μαύρη κηλίδα.

 

ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ
ONH-FAF

Χρήσιμος είναι ακόμη ο αυτοφθορισμός στις περιπτώσεις της χρόνιας κεντρικής ορώδους χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας (ή απλούστερα κεντρική ορώδης), όπου είναι δυνατή η απεικόνιση της έκτασης των αλλοιώσεων στο μελάγχρουν επιθήλιο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει μια διάχυτη επιθηλιοπάθεια του μελαγχρόου επιθηλίου που δεν είναι ορατή με την απλή βυθοσκόπηση.

Πολύ χρήσιμος είναι ο αυτοφθορισμός  και σε κάποιες κατηγορίες φλεμονών του βυθού του ματιού, δηλαδή στις λεγόμενες οπίσθιες ραγοειδίτιδες. Ειδικότερα, στις ισχαιμικές χοριοτριχοειδίτιδες ή σύνδρομα λευκών κηλίδων, στις οποίες υπάγονται η φυματιώδης έρπουσα χοριοειδίτιδα, η αυτοάνοση έρπουσα χοριοειδίτιδα και η πολυεστιακή χοριοειδίτιδα.

Τέλος ο αυοφθορισμός χρησιμοποιείται και στη διάγνωση των drusen της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

Καλέστε μας για ραντεβού