Διαγνωστικό σύστημα Heidelberg Anterion

Το Οφθαλμολογικό Κέντρο Ωχράς Κηλίδας επενδύοντας σε εξοπλισμό αιχμής, πάντα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών απέναντι στις ανάγκες του κάθε ασθενή, έχει πλέον στην κατοχή του το διαγνωστικό σύστημα Anterion της Heidelberg.

Η αρχή λειτουργίας αυτού του υπερσύγχρονου μηχανήματος στηρίζεται στη δύναμη των πολύ ηψηλής ανάλυσης εικόνων οπτικής τομογραφ0ίας συνοχής (swept source OCT) και παρέχει μια σειρά απεικονιστικών εξετάσεων και μετρήσεων του προσθίου τμήματος του οφθαλμού σε ελάχιστο χρόνο με σωστά και έγκυρα αποτελέσματα. Συνδυάζει ταυτόχρονα τοπογραφία και τομογραφία κερατοειδούς.

Όσον αφορά τον κερατοειδή χιτώνα, μπορούμε να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση της γεωμετρίας αλλά και τυχόν αλλοιώσεών του. Επίσης συμβάλλει σε ένα ασφαλή προεγχερητικό έλεγχο ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαλαστικό χειρουργείο.

Στην περίπτωση δε του καταρράκτη το σύστημα Anterion παρέχει ένα σύνολο μετρήσεων που συνθέτουν το απόλυτο προεγχειρητικό προφίλ πριν από μια επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη. Μάλιστα βοηθά στη σωστή επιλογή των ενδοφακών ακόμα και τορικών ή πολυεστικών.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANTERION
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANTERION
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANTERION

Καλέστε μας για ραντεβού