Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)

Πραγματοποιείται με ειδικό laser.

Κατά την θεραπεία, ένα φωτοενεργοποιούμενο φάρμακο (βετερπορφυρίνη=visudine) εγχύεται στο αίμα και ταξιδεύει εκλεκτικά στα μη φυσιολογικά αγγεία του οφθαλμού. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός μη θερμικού laser ενεργοποιείται το φάρμακο προκαλώντας εκλεκτική φωτοθρόμβωση στα παθολογικά αγγεία, υποβοηθώντας τη μείωση κινδύνου για περαιτέρω απώλεια όρασης. Η διαδικασία διαρκεί συνολικά 30 λεπτά με την προετοιμασία του οφθαλμού που συνίσταται στην μυδρίαση του οφθαλμού. Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις υγρής ηλικιακής εκφύλισης, σε ιδιοπαθή πολυποειδή χοριοειδική νεοαγγείωση, σε κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια.

ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
PDT

Καλέστε μας για ραντεβού