Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιεί ένα ειδικό laser με το οποίο πραγματοποιεί βολές στον αμφιβληστροειδή για την αντιμετώπιση οιδήματος στην ωχρά κηλίδα, της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αιμορραγιών, αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς ή ακόμα και προληπτικά σε περιπτώσεις οπών αμφιβληστροειδούς και άλλων αλλοιώσεων προκειμένου να μην εξελιχθούν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η φωτοπηξία γίνεται μετά από ενστάλαξη σταγόνων για καλή διαστολή της κόρης των οφθαλμών και είναι ανώδυνη διαδικασία.

Υπάρχουν 3 είδη θεραπείας, η εστιακή, η δίκην δικτύου και η παναμφιληστροειδική φωτοπηξία.

Εστιακή (FOCAL). Εφαρμόζεται σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και απαιτείται φλουοροαγγειογραφία διότι το laser γίνεται σε εντοπισμένες βλάβες των αγγείων (μικροανευρύσματα) που διαρρέουν και έτσι μειώνεται το οίδημα.

Δίκην δικτύου (GRID). Εφαρμόζεται σε ασθενείς με οίδημα ωχράς κηλίδος, το οποίο προέρχεται από βλάβες στα πλαίσια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή απόφραξης αγγείων. Προκειμένου να γίνει το laser θα πρέπει να προηγηθεί OCT ή φλουοροαγγειογραφία.

Παναμφιβληστροειδική (PRP). Εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και στόχος της είναι να μειώσει τις περιοχές του αμφιβληστροειδούς που ισχαιμούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νεοαγγείωσης και αιμορραγιών.

LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ
laser-photocoagulation
laser-photocoagulation

Επίσης η laser φωτοπηξία εφαρμόζεται για την περιχαράκωση ρωγμών, οπών και άλλων αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδούς που μπορεί να προκαλέσουν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οι ρωγμές αμφιβληστροειδούς απαιτούν σχετικά επείγουσα αντιμετώπιση προκειμένου να μην περάσει υγρό (ρευστοποιημένο υαλοειδές) το οποίο θα οδηγήσει σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Κατά την laser φωτοπηξία γίνονται πολλαπλές βολές γύρω από τη ρωγμή σε 2-3 στίχους οι οποίες μετατρέπονται σε ουλή και με αυτό τον τρόπο «θωρακίζεται» το σημείο της ρωγμής και δεν προχωρά σε αποκόλληση. Η δράση του laser δεν είναι άμεση. Χρειάζεται διάστημα 4-5 ημερών για να αρχίσει να κολλάει ο ιστός. Το μέγιστο της δράσης επιτυγχάνεται μετά από 20 ημέρες.

Καλέστε μας για ραντεβού