Υπάρχουν 2 τύποι υπερηχογραφικής ανάλυσης του οφθαλμού.
Α-υπερηχογραφία. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του προσθιοπίσθιου άξονα του οφθαλμού η οποία με κατάλληλο λογισμικό μετατρέπεται σε διοπτρική δύναμη του τεχνητού ενδοφακού που εμφυτεύεται στη θέση του φακού (καταρράκτης) κατά το χειρουργείο.

Β-υπερηχογραφία. Είναι απαραίτητο μη επεμβατικό διαγνωστικό μέσο, όταν τα διαθλαστικά μέσα, όπως ο κερατοειδής, ο κρυσταλλοειδής φακός, και το υαλοειδές είναι θολερά και δεν μας επιτρέπουν τον έλεγχο του αμφιβληστροειδούς. Η ανώδυνη αυτή εξέταση βοηθά στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση παθήσεων με ιδιαίτερη σοβαρότητα όπως όγκοι αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, τραύματα οφθαλμού, ενδοφθάλμιες φλεγμονές.

Α υπερηχογραφία
Β υπερηχογραφία
υπερηχογραφία

Υπερηχογραφική Παχυμετρία – μια ακόμα δυνατότητα που μας παρέχει ο υπέρηχος είναι η ειδική εξέταση μέτρησης του πάχους του κερατοειδούς με τη χρήση στυλεού που ακουμπά στην επιφάνεια του κερατοειδούς μετά από τοπική αναισθησία με ενστάλαξη σταγόνων. Η μέτρηση αυτή είναι πολύ σημαντική για την εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στα πλαίσια του γλαυκώματος αλλά και στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση. Το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη γλαυκώματος. Μάτια με πάχος ίσο ή μικρότερο των 555μm (λεπτός κερατοειδής) έχουν τριπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος από ότι μάτια με πάχος κερατοειδούς μεγαλύτερο από 588μm.

Καλέστε μας για ραντεβού